× 
Les Sentiers du
Patrimoine

Cuttoli-Corticchiato / Cuttuli Curtichjatu

 

Aujourd'hui lieu de promenade et de découverte, le Sentier du Patrimoine de Cutuli è Curtichjatu a eu, par le passé, une vocation différente.

Dès le haut Moyen-Âge, la première partie de l'itinéraire constituait un chemin muletier qui, depuis a Foci di San Ghjorghju, menait à a Foci di Vizzavona. Il servait d'axe de communication entre Pumonti et Cismonte. C'est sans doute ce chemin qu'empruntèrent Samperu Corsu en janvier 1567 et Boswell, deux siècles plus tard. Élément structurant de l'espace rural, il permettait des échanges entre les communautés et les villages. Il menait aussi vers les moulins à eau, construits sur les rives du ruisseau de Funtanaccia, rebaptisé plus tard « Fiumi di i mulini ». Murs traditionnels de pierre sèche bordant le chemin, emmarchements, dallages, demeurent de fragiles témoignages du temps passé. À travers ce cheminement, les visiteurs sont invités à remonter le temps en se plongeant dans la vie et la mémoire d'une communauté.

A stretta di u Patrimoniu di Cutuli è Curtichjatu chì oghji hè un locu di spassighjata è di scuparta, aviddi, in tempi più landani, una funzioni altra. À principiu di l'altu medievu, a prima parti di a stretta era una strada mulattera chì partia da a Foci di San Ghjorghju in sinu à quidda di Vizzavona.

Ghjuvava da via di cumunicazioni trà Pumonti è Cismonti. Sarà forsi issa strada ch'eddi piglieddini Samperu Corsu di ghjinnaghju di u 1567 è Boswell,dui seculi dopu. Issa stretta t'avia una funzioni di primura pà isti lochi campagnoli, à prò di i scambii trà i cumunità è i paesi. Avviava dinò versu i mulini à acqua, custruiti vicinu à a ghjargala di Funtanaccia, chjamata dopu « Fiumi di i mulini ». Longu a strada, sò i muri di petra secca, i scalini è i inchjappiddati a stampa di i tempi passati. Strada facendu, quiddi chì traversani viaghjani in u tempu, in cori di una cumunità, di a so vita è di a so mimoria .


 


 

Fiche technique

Commune : Cuttoli-Corticchiato

Longueur du parcours : 2.166 Km

Niveau de difficult : Tous publics

tat du sentier : Trs bon

Parcours du sentier

Avis d'experts :

 

Albums de photos du sentier :

Sentier de Cuttuli Curtichjatu
Sentier de Cuttuli Curtichjatu
Cuttuli Curtichjatu - Travaux
Cuttuli Curtichjatu - Travaux
Cuttuli Curtichjatu - Dpart
Cuttuli Curtichjatu - Dpart
Cuttuli Curtichjatu - A penta grossa
Cuttuli Curtichjatu - A penta grossa
Cuttuli Curtichjatu - A Ghjargala
Cuttuli Curtichjatu - A Ghjargala
Cuttuli Curtichjatu - U purcili
Cuttuli Curtichjatu - U purcili
Cuttuli Curtichjatu - U Ghjirboni
Cuttuli Curtichjatu - U Ghjirboni
Cuttuli Curtichjatu - A Fabbrica
Cuttuli Curtichjatu - A Fabbrica